Op onze school is Nynke Tesselaar de vertrouwenspersoon. Ouders of kinderen kunnen een beroep op haar doen als er problemen zijn die niet meer in overleg met de betreffende persoon en directie opgelost kunnen worden. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk behandeld wordt. De contactpersoon kan verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon en / of de klachtencommissie. Nynke is te bereiken via n.tesselaar@agoraleiden.nl.  Voor meer informatie kunt u kijken op de website van SCOL.