Verlof: 

  • Medisch bezoek: Afspraken bij bijvoorbeeld de huisarts/tandarts maak je bij voorkeur buiten schooltijden. Mocht dit niet mogelijk zijn, geef dit dan via mail of app door aan de coach.
  • Vakantie en/of familieomstandigheden: Voor verlof wegens extra vakantie of familieomstandigheden moeten we ons als school houden aan de richtlijnen van de Leerplichtwet.
    • Verlof van één dag: Verlofaanvragen voor één dag, bijvoorbeeld een bezoek aan een vervolgopleiding of gewichtige omstandigheden, worden van te voren aangevraagd bij de coach.
    • Meerdaags- of vakantieverlof: Het meerdaags verlof of vakantieverlof wordt minimaal twee weken van tevoren schriftelijk aangevraagd bij de ondersteuningscoördinator door dit Aanvraagformulier voor verlof in te vullen.

Ziekmelden: 

Neem voor 9:00 uur contact op om een zieke leerling af te melden. Dat kan app naar de coach/ duocoach.