Agora Leiden is onderdeel van het Bonaventuracollege. Aan de Antonie Duycklaan in Leiden heeft het Bonaventuracollege een dependance. Agora Leiden wordt gevestigd in deze dependance op de Antonie Duycklaan 10H in Leiden. Deze locatie ligt in de Leidse Hout.