Agora Leiden is onderdeel van het Bonaventuracollege en is gevestigd in de dependance op de Antonie Duycklaan, bij de Leidse Hout.