Lestijden

Op Agora werken we met een vaste dagstructuur waarbinnen jij als leerling samen met je coach je eigen challenges en andere activiteiten leert inplannen. Docenten en coaches zijn vanaf 8:00 uur aanwezig op school. De schooldag start voor alle leerlingen met een dagstart om 9:00 uur. De dagstart duurt ongeveer een half uur en volg je met jouw coachgroep. Tijdens de dagstart delen we met elkaar waar we mee bezig zijn. Ook wordt aan de groepsdynamiek gewerkt en wordt op de actualiteit ingegaan. Regelmatig verzorgen leerlingen uit de coachgroep de dagopening.

Na de dagopening werkt iedereen volgens de eigen planning. Na de grote pauze hebben we allemaal een ‘stilte half uur’. Dan kan iedereen in alle rust lezen, maar iedere andere vorm van rust en stilte is ook mogelijk. Dit half uur is in ieder geval een digiloos moment. Bewegingsonderwijs is het enige vak dat vast op het rooster staat. De dag is rond 15:00 afgelopen.

Tussenuren en lesuitval zijn niet aan de orde bij Agora.