071-203 60 45
Wij zijn een SCOL school
Home Over ons Nieuw in Leiden

Nieuw in Leiden

“Om kinderen gelijke kansen te geven moet je ze ongelijk behandelen.”

Onze samenleving is snel en diepgaand aan het veranderen. Mensen worden ouder, werken langer door, beroepen verdwijnen, kennis is overal in de wereld toegankelijk en nieuwe wetenschappelijke inzichten zorgen ervoor dat we steeds beter weten wat goed is (en wat niet goed is) voor mensen en onze planeet. We zijn op zoek naar manieren om het welzijn van mensen centraal te zetten en niet langer de structuren en systemen leidend te laten zijn. Het onderwijs, dat jongeren voorbereidt op die veranderende wereld, wil daarin meegroeien. Scholen zoeken daarom naar nieuwe onderwijsconcepten die passen bij de behoeftes en nieuwsgierigheid van jongeren.

Agora is zo’n onderwijsconcept. Agora is Grieks voor ‘plein’ of ‘marktplaats’: het hart van de stad en dé plek om kennis en wijsheid te delen op te halen.

Op een school in Roermond, Niekée, draait Agora al sinds 2014 en succesvol. Vanuit SCOL hebben we na een grondige verkenning besloten om deze vorm van onderwijs naar Leiden te brengen.

Waarom Agora in Leiden?

In Leiden is het voortgezet onderwijs van goede kwaliteit en voor de meeste leerlingen een goede weg naar hun vervolgopleiding en volwassenheid. In de regio Leiden is de diversiteit in het onderwijsaanbod echter beperkt. Er is voor leerlingen, ouders en docenten weinig keuze voor een andere visie op onderwijs. Er is een groep leerlingen die zich niet optimaal kan ontwikkelen in het bestaande onderwijsaanbod. Dit wordt zichtbaar in o.a. de motivatie, leerhouding en sociale houding. Ook de aansluiting van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is niet voor alle kinderen optimaal. Voor SCOL aanleiding om als groot schoolbestuur vernieuwend onderwijs aan te bieden: Agora onderwijs.

Vanaf schooljaar 2020-2021 start onder de vlag van het Bonaventuracollege (Mariënpoelstraat en Boerhaavelaan) een afdeling Agora onderwijs. Agora is bedoeld voor alle leerlingen, van vmbo tot en met vwo. Kenmerkend voor Agora onderwijs is dat alle leerlingen een gepersonaliseerde leerroute doorlopen en daarbij begeleid worden door coaches. SCOL ziet het als haar belangrijkste opdracht om, naast een diploma, leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling naar eigenzinnige en zelfbewuste jongvolwassenheid. Dit betekent dat we volop inzetten op persoonlijk leiderschap, creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Agora past hier uitstekend bij.

Omdat het Agora-onderwijs in Leiden nog niet is gestart, nemen we je een dagje mee in Roermond om te laten zien hoe Agora in de praktijk werkt!