Bij Agora werken we vanuit verschillende werelden. In het eerste jaar bij Agora werken de kinderen vooral vanuit hun eigen interesse. Nadat de kinderen zijn gewend aan het werken met challenges gaan ze de verschillende Agora werelden verkennen. De Agora werelden zijn de verschillende brillen waardoor je naar een onderwerp kunt kijken. Je kunt je bijvoorbeeld in een challenge op één of twee werelden focussen. Door daar bewust mee bezig te zijn, krijgen kinderen inzicht in hun interesses en voorkeuren. Daardoor wordt ook duidelijk welke werelden ze zouden kunnen kiezen om uit hun comfortzone te stappen en zichzelf uit te dagen. De verschillende werelden zijn:

De wetenschappelijke wereld

Denk hierbij aan onderzoeken, uitvinden en kijken hoe dingen in elkaar zitten. Dit kunnen thema’s zijn in de richting van technologie, ICT, biologie, chemie, natuurkunde, aardrijkskunde en wiskunde.

De kunstzinnige wereld

Hierbij kun je denken aan kunst, muziek, dans, theater, fotografie, beelden, tekenen, schilderen en ontwerpen.

De maatschappelijke wereld

Deze wereld gaat over hoe mensen met elkaar samenleven en alles wat daarmee te maken heeft. Cultuur, geschiedenis, economie, politiek en handel staan daarbij centraal.

De spirituele wereld

Deze wereld gaat over zingeving. Onderdelen hiervan zijn religies, filosofie, meditatie en rituelen zoals begrafenissen of huwelijken. Vragen als ‘Waarom leef ik? Wie ben ik? Waarom doen we de dingen die we doen?’ staan hierbij centraal.

De sociaal/ethische wereld

Hierbij kun je denken aan wat goed en slecht is. Mensen helpen, rekening houden met de ander, egoïsme, mensenrechten en duurzaamheid.