Nieuw in Leiden

“Om kinderen gelijke kansen te geven moet je ze ongelijk behandelen.”

Onze samenleving is snel en diepgaand aan het veranderen. Mensen worden ouder, werken langer door, beroepen verdwijnen, kennis is overal in de wereld toegankelijk en nieuwe wetenschappelijke inzichten zorgen ervoor dat we steeds beter weten wat goed is (en wat niet goed is) voor mensen en onze planeet. We zijn op zoek naar manieren om het welzijn van mensen centraal te zetten en niet langer de structuren en systemen leidend te laten zijn. Het onderwijs, dat jongeren voorbereidt op die veranderende wereld, wil daarin meegroeien. Scholen zoeken daarom naar nieuwe onderwijsconcepten die passen bij de behoeftes en nieuwsgierigheid van jongeren.

Agora is zo’n onderwijsconcept. Agora is Grieks voor ‘plein’ of ‘marktplaats’: het hart van de stad en dé plek om kennis en wijsheid te delen op te halen.

Op een school in Roermond, Niekée, draait Agora al sinds 2014 en succesvol. Vanuit SCOL hebben we na een grondige verkenning besloten om deze vorm van onderwijs naar Leiden te brengen.

Waarom Agora in Leiden?

In Leiden is het voortgezet onderwijs van goede kwaliteit en voor de meeste leerlingen een goede weg naar hun vervolgopleiding en volwassenheid. In de regio Leiden is de diversiteit in het onderwijsaanbod echter beperkt. Er is voor leerlingen, ouders en docenten weinig keuze voor een andere visie op onderwijs. Er is een groep leerlingen die zich niet optimaal kan ontwikkelen in het bestaande onderwijsaanbod. Dit wordt zichtbaar in o.a. de motivatie, leerhouding en sociale houding. Ook de aansluiting van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is niet voor alle kinderen optimaal. Voor SCOL aanleiding om als groot schoolbestuur vernieuwend onderwijs aan te bieden: Agora onderwijs.

Vanaf schooljaar 2020-2021 start onder de vlag van het Bonaventuracollege (Mariënpoelstraat en Boerhaavelaan) een afdeling Agora onderwijs. Agora is bedoeld voor alle leerlingen, van vmbo tot en met vwo. Kenmerkend voor Agora onderwijs is dat alle leerlingen een gepersonaliseerde leerroute doorlopen en daarbij begeleid worden door coaches. SCOL ziet het als haar belangrijkste opdracht om, naast een diploma, leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling naar eigenzinnige en zelfbewuste jongvolwassenheid. Dit betekent dat we volop inzetten op persoonlijk leiderschap, creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Agora past hier uitstekend bij.

Agora in een notendop:

  • In de regio Leiden is de diversiteit in het onderwijsaanbod in het VO beperkt;
  • Daarom gaat SCOL als groot schoolbestuur vernieuwend onderwijs aanbieden: het Agora onderwijsconcept;
  • Agora is Grieks voor ‘plein’ of ‘marktplaats’: het hart van de stad en dé plek om kennis en wijsheid te delen en op te halen;
  • Agora gaat uit van een volledig gepersonaliseerde leerroute voor ieder kind: dat is het didactische principe van Agora. Ieder kind start met een eigen leer- en onderzoeksvraag: de challenge;
  • Op Agora starten we niet bij kennis aanbieden, maar leerlingen creëren zelf kennis vanuit hun eigen unieke vraag;
  • Daarom worden leraren bij Agora ‘coaches’ genoemd;
  • Agora is de vrijheid om te leren wat je wilt, maar geen vrijblijvendheid om te doen wat je wilt. De leerlingen ronden hun school af met een regulier diploma, passend bij het advies van de basisschool.

Agora Leiden valt onder het Bonaventuracollege, onderdeel van SCOL. Vanuit de gedachte dat elke leerling anders is, streeft SCOL naar een breed onderwijsaanbod in de regio Leiden. Voor elke leerling moet er een school zijn die bij hem of haar past. We vinden verschillende profielen niet alleen belangrijk, we zoeken ook actief naar mogelijkheden om hiaten in ons aanbod op te vullen en nieuwe onderwijsontwikkelingen te onderzoeken op kans van slagen. Vanuit deze gedachten start SCOL met Agora onderwijs. Binnen Agora werken Bonaventuracollege Mariënpoelstraat en Vmbo Boerhaavelaan samen.