Agora is een onderwijsconcept waarin ieder kind uniek is, waarin ieder kind recht heeft op een eigen leerroute, waarin alle kinderen van vmbo tot en met vwo welkom zijn en waarin ieder kind naar een examen toewerkt van minimaal het niveau van het advies van de basisschool.

Het curriculum op Agora is: de wereld. Agorianen gaan zélf de wereld ontdekken en onderzoeken en doen dat vanuit vijf perspectieven:

 • de wetenschappelijke wereld;
 • de kunstzinnige wereld;
 • de maatschappelijke wereld;
 • de spirituele wereld;
 • de sociaal/ethische wereld.

Agora gaat uit van een volledig gepersonaliseerde leerroute voor ieder kind, het didactische principe van Agora. Ieder kind start met een eigen leer- en onderzoeksvraag. Onder begeleiding van de coach ontwerpt iedereen zijn eigen weg en proces naar het antwoord op de onderzoeksvraag. Op Agora starten we niet bij kennis aanbieden, kinderen creëren zelf kennis vanuit hun eigen unieke vragen. De coach heeft vervolgens de taak om het leerproces zodanig te begeleiden dat de juiste diepgang bereikt wordt en juiste leerstrategieën worden toegepast. De kern- en examendoelen worden zo niet alleen ruimschoots gerealiseerd, ze vormen uiteindelijk slechts een onderdeel van de competenties die het kind zich eigen gemaakt heeft.

Uitgangspunten Agora-leren

 • Leren vindt het beste plaats in vrijheid;
 • Vertrouwen op de nieuwsgierigheid en natuurlijke leerdrang van kinderen;
 • Kinderen inspireren is belangrijker dan kennis aanbieden;
 • Kinderen leren vooral vaardigheden aan die nodig zijn voor een leven lang leren. De coach ondersteunt ze hierbij;
 • Ouders spelen een essentiële rol in de ontwikkeling van kinderen, ook op het gebied van onderwijs;
 • Partners uit de samenleving zijn nodig om als expert in te zetten binnen het onderwijs;
 • Het ultieme doel van ons onderwijs moet zijn dat leerlingen noch roekeloos noch bevreesd de onzekerheden van de toekomst kunnen omarmen.

Agora is de vrijheid om te leren wat je wilt, maar geen vrijblijvendheid om te doen wat je wilt. De leerlingen ronden hun school af met een regulier diploma, passend bij het advies van de basisschool.

Agora Leiden is in schooljaar 2020-2021 met 46 leerlingen in het gebouw aan de Antonie Duycklaan begonnen. Om de visie en kwaliteit niet uit het oog te verliezen is het de intentie om langzaam te groeien. Inmiddels zijn er 135 leerlingen en zijn wij verhuisd naar Kernstraat 6 te Leiden.