Bij Agora (vmbo-t, havo, vwo) mag je vanaf dag één aan de slag met jouw interesses op zoek naar je talenten en ambities. Alles wat op de wereld het onderzoeken, ontwikkelen of maken waard is, mag jij als vertrekpunt gebruiken en onder leiding van je coach mee aan de slag gaan. Vakken, toetsen, klassenroosters en huiswerk worden ingeruild voor challenges, samenwerken en coaching door leraren.

Challenges

Challenges zijn jouw persoonlijke projecten. Problemen, vragen, dingen die jij wilt leren, onderzoeken,ervaren of maken. Een challenge bereid je gedegen voor. Een goede voorbereiding is immers het halve werk! Je bepaalt samen met je coach (leraar) en ouders wat het eindresultaat van de challenge gaat zijn. Je leert jezelf af te vragen waarom je iets wilt leren. Dat is al een belangrijke vraag. Wat is het resultaat, welke kennis heb je je eigen gemaakt, wat heb je nu precies geleerd als de challenge af is? Met wie werk je samen en wat heb je nodig om tot een mooi resultaat te komen? Ook bepaal je hoeveel tijd je voor je challenge nodig denkt te hebben. Je coach helpt je hierbij.

Na een goede voorbereiding presenteer je je plan in een preperation gesprek. In dat gesprek benoem je mensen die je kunnen helpen bij je challenge, waar je de kennis kunt halen, welke leraren of netwerken je kunt aanspreken om jou te helpen met je challenge. Als je plan goedgekeurd wordt en je een ‘go’ krijgt, mag je je challenge gaan uitvoeren. Tijdens de uitvoering houd je bij wat je aan het doen bent. We gebruiken hiervoor de challenge monitor. Dit is een soort online logboek waarin je je proces bijhoudt. Je schrijft bijvoorbeeld op wat, waar en hoe je informatie gevonden hebt. En als je iets aan het maken bent, voeg je bijvoorbeeld foto’s toe om te laten zien waar je nu bent. Of je schrijft op waar je tegenaan gelopen bent, hoe je daarmee omgegaan bent en hoe je morgen verder gaat.

Uiteindelijk presenteer je je eindproduct, dit noemen we de ‘footprint’. Dit kan op allerlei manieren. Je hebt bijvoorbeeld een film of schilderij gemaakt, een stuk geschreven of misschien neem je ons wel mee ergens naar toe om ons in de praktijk te laten zien wat je geleerd hebt.

Daarna volgt een reviewgesprek met je coach. Vaak zit hier ook een andere coach bij, die je dan over jouw challenge vertelt. Samen kijken jullie hoe je challenge gegaan is, welke vaardigheden je verbeterd hebt en hoe je deze kunt gebruiken bij nieuwe challenges. Ook bepaal je dan of je de challenge in onze schatkamer wilt zetten. Dat is onze verzameling van bijzondere challenges.

Zoals je merkt, begin je bij Agora niet ergens aan omdat het moet, maar omdat je geïnspireerd en gemotiveerd bent om je challenge af te maken, ook al moet je daarvoor dingen doen of leren die je niet zo leuk vindt. Als je bijvoorbeeld voor je challenge een dag zou willen meelopen met een fysiotherapeut, zal je die zelf moeten benaderen. Als je besluit dat je dat via een mailtje doet, wil je wel zorgen dat daar geen spelfouten in staan, toch?  Dan ben je echt wel gemotiveerd om ook met spelling aan de slag te gaan, omdat je weet waar je het voor doet.

Naast je challenges bezoek je workshops en inspiratiesessies (meestal vrijwillig). We organiseren ook groepsactiviteiten, bijvoorbeeld om je medeleerlingen goed te leren kennen. Deze zijn net als gymles verplicht, want samenwerken en samenleven moet iedereen blijven oefenen.

Door je challenges en de andere activiteiten leer je jezelf en de wereld om je heen goed kennen en ontdek je waar je later terecht wil komen. Als je dat in beeld hebt, kies je een afstudeerrichting en vakkenpakket. Dan stellen we samen een persoonlijk traject op zodat je, net als op elke andere school, het landelijk vmbo, havo of vwo eindexamen haalt.

Ouders

Ouders en andere belangstellenden spelen een belangrijke rol bij Agora. We verwachten van alle ouders dat ze op vrijwillige basis mee helpen. Dit kan door hand-en-spandiensten te doen. Of mee te helpen als er vervoer of even wat extra begeleiding nodig is. Veel ouders bieden stageplaatsen aan, geven workshops of inspiratiesessies waarbij ze hun passie delen. Er zijn immers heel veel challenges te bedenken waar wij als school geen expert in zijn, maar waar ouders wel expertise in hebben.

Eigen werkplek en coachgroep

Op Agora heb je een eigen plek. Je zit samen met maximaal 18 andere leerlingen met verschillende niveaus en leeftijden en een coach in een coachgroep. Ook heb je een eigen werkplek, die je naar eigen smaak mag inrichten. Niet om de 50 minuten van het ene naar het andere lokaal lopen, maar een vaste plek voor jezelf om te werken. Houd je van afwisseling? We hebben ook ruimtes om te overleggen, om in stilte te werken en om praktisch aan de slag te gaan. Timmeren, schilderen, koken, metaal bewerken, een robotarm maken, alles kan. Daarnaast bieden vrijwilligers inspiratiesessies aan waar je naar toe mag en juichen wij het toe als je praktijkbezoeken doet of stage loopt.

Leerling, coach en vakexpert

Om jou als leerling zo goed mogelijk te kunnen begeleiden heb je een eigen coach die samen met jou een eigen leertraject uitzet en continue bijstelt. De coach kun je zien als een mentor bij andere scholen. Je hebt als leerling elke week minimaal één keer een coachgesprek, maar meestal vaker. Daarnaast spreek je je coach elke dag als je met je coachgroep bij elkaar komt en is hij meestal in de buurt van jouw werkplek te vinden.

Als je vakkenpakket vast staat, ga je ook steeds meer samenwerken met examenexperts. Ook dit zijn bevoegde leraren die jou vanuit hun vakgebied ondersteunen op weg naar het eindexamen.

Agoriaans naar diploma

Volg je onderwijs bij Agora? Dan doe je examen op vmbo, havo of vwo-niveau. Binnen het aantal jaren die daarvoor staan. Alleen de weg naar dat examen toe vullen we anders in. Wij behandelen iedereen met respect ongelijk. Omdat we aansluiten op de persoonlijke leerbehoefte begint niet iedereen op hetzelfde moment aan een specifiek stuk leerstof. De coach kijkt samen met jou als leerling waar je interesses liggen. Zodat jij als leerling uiteindelijk voorbereid en met zelfvertrouwen het eindexamen ingaat.

In de laatste jaren voorafgaand aan het examen werk je heel gericht aan de benodigde vakinhoud. Op dit moment zijn we de examenroute aan het vormgeven en doen de eerste leerlingen examens. Aan de hand van de ervaringen die we opdoen zullen we dit traject door blijven ontwikkelen.

Verschil met traditioneel onderwijs is het ontbreken van standaard klassikale lessen. Door de challenges die je in de eerste jaren uitvoert, heb je geleerd zelfstandig te werken, zelf te plannen en op verschillende manieren kennis tot je te nemen. Deze vaardigheden komen goed van pas om je succesvol voor te bereiden op het eindexamen. Met je coach en vakexperts maak jij afspraken hoe jij je de kennis of vaardigheden eigen gaat maken.  Je doet zelf, wanneer je dat wilt, toetsen om te kijken hoe ver je bent met de stof. De resultaten van deze toetsen bespreek je met vakexperts en je coach. Uiteindelijk doe je net als op elke school een aantal toetsonderdelen voor een cijfer. Deze onderdelen kunnen bestaan uit toetsen, een portfolio  of praktische opdrachten. Samen vormen ze het schoolexamen, daarna doe je mee aan het landelijk eindexamen. Je schoolexamencijfers en je eindexamencijfer vormen samen de cijfers voor op je diploma.