De meest gestelde vragen over Agora worden hieronder beantwoord. De overige vragen worden opgenomen in het document ‘Veelgestelde vragen Agora Leiden‘.

Heeft u een vraag over Agora en wordt deze niet beantwoord? Neem dan contact met ons op via info@agoraleiden.nl. Wij zullen uw vraag dan opnemen in ons document.

Q: Wat is Agora?
A: Agora is Grieks voor plein. Agora-onderwijs is een leercommunity (plein) waar je elkaar ontmoet, waar je zelfkennis groeit, waar je je eigen kracht, passie en ongekende mogelijkheden ontdekt. Dat gebeurt middels challenges (leerprojecten) met zelfgekozen reisdoel en coachgestuurde route. Agora garandeert dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt, individueel gecoacht vanuit vertrouwen, vrijheid en vreugde. Als ieder kind lachend naar school gaat en lachend uit school komt, gaat leren vanzelf.

Q: Wat betekent Agora?
A: Agora is de Griekse benaming voor ‘plein’ of ‘marktplaats’: het hart van de stad en dé plek om kennis en wijsheid te delen en op te halen. Het is de plek waar ontmoeting en inspiratie centraal staan. Agora staat ook symbool voor de wereld, wij vinden dat het leren vooral in de wereld plaats moet vinden.

Q: Hoeveel kinderen zitten er maximaal in de klas?
A: Er zijn niet echt klassen. Je zit wel in een coachgroep. Samen met je coachgroep start je elke dag op en sluit je ook de dag af.  Indien je coach niet aanwezig is, dan val je terug op de ‘duocoach’. De coachgroep is heterogeen, zodat iedereen van en met elkaar kan leren. In de coachgroep zitten maximaal 18 kinderen.

Q: Wat doen jullie met het basisschooladvies en citoscores?
A: Deze gegevens geven een startniveau aan. Bij Agora Leiden streven we ernaar dat ieder kind een regulier diploma haalt, minimaal op het niveau van het basisschooladvies.

Q: Wat wordt van ouders van Agora-leerlingen verwacht?
A: Wij verwachten een actieve inbreng en hoge mate van betrokkenheid van ouders. In de eerste plaats bij de ontwikkeling van hun eigen kind, door bijvoorbeeld regelmatig bij te dragen met feedback op de voortgang van het kind en daar ook zelf initiatief in te nemen. Daarnaast vragen we ouders twee keer per jaar een inspiratiesessie te geven of een excursie te begeleiden.