Er is veel belangstelling voor Agora onderwijs. Daar zijn we blij mee.

Voor leerlingen die nieuwsgierig zijn naar Agora, is een fysieke ervaring zeer wenselijk. Daarom organiseren we in januari 2021 meedoedagen voor leerlingen die nu in groep 8 zitten en in 2021/2022 naar de middelbare school gaan.

Aanmelden voor deze meedoedagen is helaas niet meer mogelijk, alle geplande dagen zijn vol. Begin februari 2021 zal duidelijk zijn hoeveel van deze leerlingen zich hebben ingeschreven voor volgend schooljaar en of er nog een meedoedag wordt georganiseerd in februari. Op deze plek zullen we hierover communiceren.

Van zij-instromers (leerlingen die willen overstappen vanaf een andere middelbare school)Ā vragen we nog meer geduld. Als de aannameprocedure voor eerstejaars is afgerond, kunnen we bepalen hoeveel en welke plekken we nog beschikbaar hebben. Vanaf eind maart 2021 zal hier meer duidelijkheid over komen.