Groepsgrootte

Een coachgroep bestaat uit maximaal 18 kinderen. We investeren in het creëren van een hechte band en onderling vertrouwen. De kinderen werken regelmatig samen, ongeacht hun leeftijd en schooladvies. Door deze diversiteit worden de Agorianen zich bewust van verschillende wereldbeelden, leren ze naar elkaar te luisteren en gebruik te maken van elkaars talent.