Aanmelden

Er is grote belangstelling voor het Agora-onderwijs. Vanwege het beperkte aantal beschikbare plaatsen is een aanmeldprocedure noodzakelijk. We streven naar een evenwichtige samenstelling van de leerlingpopulatie op Agora, vergelijkbaar met de echte samenleving buiten de school.

Op dit moment hebben wij het maximum aantal van 46 leerlingen voor het schooljaar 2020-2021 bereikt. In november 2020 wordt de instroomprocedure voor schooljaar 2021-2022 vastgesteld en zal deze procedure op deze pagina worden gepubliceerd.Ā