071-203 60 45
Wij zijn een SCOL school

Aanmelden

.Er is grote belangstelling voor het Agora-onderwijs. Vanwege het beperkte aantal beschikbare plaatsen (maximaal 45 leerlingen) is een aanmeldprocedure noodzakelijk. We streven naar een evenwichtige samenstelling van de leerlingpopulatie op Agora, vergelijkbaar met de samenstelling van de echte samenleving buiten de school. Om zorgvuldig te werk te gaan, is een aanmeldprocedure groep 8 opgesteld.

Op dit moment hebben wij het maximaal aantal aanmeldingen van groep 8 leerlingen bereikt. De aanmeldprocedure voor huidige VO-leerlingen onderbouw die eventueel de overstap willen maken naar Agora is nu beschikbaar.

 

Aannameprocedure Agora Leiden voor zij-instroom leerlingen

Voor de eerste lichting Agora-leerlingen (start schooljaar 2020-2021) zijn er 15  plekken gereserveerd voor zij-instroomleerlingen. Vanwege de opstartfase waar in Agora Leiden zich bevindt, wordt een selectiebeleid gevoerd. Het team van Agora Leiden neemt tijdens een intakeproces een besluit over de toelating van leerlingen in het schooljaar 2020-2021.

Algemene selectiecriteria
Een belangrijk criterium is dat er een goede balans is in de samenstelling van de leerlingpopulatie.  We kijken daarbij naar een goede mix van het aantal jongens en meisjes,  de verschillende leeftijden en niveaus. In het eerste schooljaar dat Agora-Leiden draait worden geen leerlingen aangenomen die in voorbereiding zijn op hun eindexamens. Dit vraagt immers om een speciale aanpak binnen het Agora-onderwijs. In het eerste schooljaar is de organisatie hier nog niet op voorbereid. Concreet betekent dit dat er geen bovenbouwleerlingen[1] (uitgaande van situatie begin schooljaar 20/21) worden aangenomen van andere VO-scholen.

Bekendheid bij loket Passend Onderwijs VO
Voor alle leerlingen die overstappen vanuit een andere VO-school wordt nagegaan of zij bekend zijn bij het loket Passend Onderwijs VO en bureau leerplicht. Dit wordt op het aanmeldformulier gevraagd aan ouders om te voorkomen dat belangrijke informatie ontbreekt in de besluitvorming tot inschrijving van de leerling bij Agora.  

[1] VMBO leerjaar 3 en 4, HAVO leerjaar 4 en 5, VWO leerjaar 4, 5 en 6