Er is grote belangstelling voor het Agora-onderwijs. Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen is een aanmeldprocedure met eventuele loting voor schooljaar 2021-2022 noodzakelijk. We streven naar een evenwichtige samenstelling van de leerlingpopulatie op Agora, die vergelijkbaar is met de samenstelling van de echte samenleving buiten de school. Dat betekent dat we een gelijke verdeling vmbo-, havo- en vwo-leerlingen opnemen, zo’n veertien leerlingen per niveau. Ook betekent dit dat we ten opzichte van de totale leerlingpopulatie niet meer dan 10% leerlingen met grotere ondersteuningsbehoeften kunnen aannemen.

De aanmeldprocedure richt zich in eerste instantie op de motivatie van de aspirant-leerling en zijn of haar ouder(s) voor het Agora-onderwijs. Daarnaast zal het Agora-team onderzoeken of de leerling past binnen het ondersteuningsaanbod van Agora Leiden. Deelname aan de online voorlichtingsbijeenkomst voor ouders en een meedoedag voor de kinderen, is een belangrijk onderdeel in het proces. U kunt zich hiervoor aanmelden op de pagina kennismaken met Agora Leiden.