We streven naar een evenwichtige samenstelling van de leerlingpopulatie op Agora, die vergelijkbaar is met de samenstelling van de echte samenleving buiten de school. Dat betekent dat we een gelijke verdeling vmbo-t, havo- en vwo-leerlingen opnemen en omdat we een kleine en nieuwe school zijn, beperken we de instroom tot vijftien leerlingen per instroomniveau per jaar.

De aanmeldprocedure richt zich in eerste instantie op de motivatie van de aspirant-leerling en zijn of haar ouder(s) voor het Agora-onderwijs. Daarnaast zal het Agora-team onderzoeken of de leerling past binnen het ondersteuningsaanbod van Agora Leiden. Deelname aan de voorlichtingsbijeenkomst voor ouders en een meedoedag voor de kinderen, is een belangrijk onderdeel in het proces. Na de meedoedag krijgen kinderen en hun ouders de informatie over de aanmeldprocedure opgestuurd.

Omdat we langzaam willen groeien, zullen we in het geval van veel aanmeldingen moeten loten. Kinderen die op een school zitten binnen het Samenwerkingsverband regio Leiden en binnen die gemeentes wonen, krijgen indien nodig voorrang op kinderen die buiten deze regio wonen. De aanmeldprocedure begint daarom al vroeg in het schooljaar, zodat leerlingen zich daarna eventueel nog op een andere school kunnen aanmelden.  Daarnaast is onze aanmeldprocedure alleen voor groep 8 leerlingen, voor zij-instromers hebben we helaas geen plek meer

Mocht u vragen hebben over aanmelden voor schooljaar 2024-2025, neem gerust contact op via de mail groep8@agoraleiden.nl