We streven naar een evenwichtige samenstelling van de leerlingpopulatie op Agora, die vergelijkbaar is met de samenstelling van de echte samenleving buiten de school. Dat betekent dat we een gelijke verdeling vmbo-, havo- en vwo-leerlingen opnemen, zo’n veertien leerlingen per niveau. Ook betekent dit dat we ten opzichte van de totale leerlingpopulatie niet meer dan 10% leerlingen met grotere ondersteuningsbehoeften kunnen aannemen.

De aanmeldprocedure richt zich in eerste instantie op de motivatie van de aspirant-leerling en zijn of haar ouder(s) voor het Agora-onderwijs. Daarnaast zal het Agora-team onderzoeken of de leerling past binnen het ondersteuningsaanbod van Agora Leiden. Deelname aan de online voorlichtingsbijeenkomst voor ouders en een meedoedag voor de kinderen, is een belangrijk onderdeel in het proces. Na de meedoedag krijgen kinderen en hun ouders de informatie over de aanmeldprocedure opgestuurd.

Let op: onze aanmeldprocedure is alleen voor groep 8 leerlingen, voor zij-instromers hebben we helaas geen plek meer.