Sport wordt op twee vaste momenten per week aangeboden. De invulling is ook Agoriaans. De kinderen leren hun eigen bewegingsdoelen voor zichzelf stellen en daar aan te werken op lespleinen. Leerlingen kunnen ook bijvoorbeeld vanuit een challenge een sportworkshop of sportochtend organiseren voor medeleerlingen, of ze kunnen sportactiviteiten met en in de buurt organiseren voor diverse doelgroepen.