Deze gegevens geven een startniveau aan. Bij Agora Leiden streven we ernaar dat ieder kind een regulier diploma haalt, minimaal op het niveau van het basisschooladvies.