Er is vrijheid, maar geen vrijblijvendheid. Zolang het handelen niet ten koste gaat van de autonomie van anderen, mag een leerling veel bepalen. Agora is erg waardegericht. We zitten in een community, leergezinnen die rekening houden met elkaar. De Agorianen maken altijd een betekenisvolle keuze in een sociale context. Ook moet het kind tot het besef komen dat in de wereld alles gebeurt in samenhang. De coach ziet erop toe dat het kind zich veelzijdig ontwikkelt. De nieuwsgierigheid is de motor van al het leren en de verbeeldingskracht (fantasie) is de brandstof.