Agora neemt kinderen aan met adviesniveau vmbo t/m vwo. Van alle niveaus worden jaarlijke evenveel leerlingen aangenomen, dus ruim 30% van de leerlingen starten bij Agora met een vmbo-advies, ruim 30% havo en ook 30%  vwo. Vervolgens zullen ook de coachgroepen in die verhoudingen worden ingedeeld.  Zo werkt ieder kind in een gemengde groep met gemengde talenten. Precies zoals het uiteindelijk in de ‘buitenwereld’ ook zal zijn.