Toetsen als proefwerken en overhoringen kent Agora niet. Coaches geven wél de hele dag door feedback. Volgens de pedagogische richtlijnen is het geven van feedback een vorm van formatieve toetsing (wat weet het kind wel en wat nog niet?). Agora-kinderen worden dus eigenlijk de hele dag getoetst. Proefwerken en overhoringen  zijn voorbeelden van summatieve toetsen (weet het kind het wel óf niet?). Die laatste hebben we niet. Ook omdat dat kan leiden tot vergelijkingsgedrag. Agora vergelijkt kinderen niet. Elk kind is uniek. Summatieve toetsen leiden tot demotivatie en verlies aan zelfvertrouwen, wanneer een kind deze slecht maakt. Als je een paar jaar autonoom hebt leren studeren ben je ook in staat om zelf summatieve toetsen te maken. Maar daarvoor moet je eerst goed autonoom kunnen leren. En wat dan als een Agora-kind het examentraject ingaat, dat wel uit summatieve toetsen bestaat? Dan zal de leerling hierop voorbereid zijn, vanuit zijn kennis van autonoom leren. Leerlingen kunnen altijd diagnostische toetsen maken, als ze dat zelf willen. In het (voor)examenjaar worden er wel schoolexamens afgenomen. Rapporten zijn er niet. Na elke challenge wordt samen met de coach teruggekeken op wat er geleerd is en dit wordt door het kind in zijn digitale portfolio vastgelegd. Elk autonoom lerend kind ontwikkelt goed inzicht in wat belangrijk is voor zijn of haar ontwikkeling.