In het mbo en hbo is ook in beweging. Ook daar zijn losse vakken losgelaten en wordt met beroepsproducten gewerkt. Ook zien we steeds vaker formatieve toetsing en wordt met portfolio’s en projecten gewerkt. Dit zijn werkwijzen die kenmerken hebben van de challenges in Agora-onderwijs; gedeeltelijke keuzevrijheid voor vorm en inhoud bij de student waardoor autonomie en motivatie wordt bevorderd. Omdat de kinderen bij Agora autonoom leren leren, hebben ze daar hun hele leven profijt van.